TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Quê hương trong tôi là…..
  • Đọc sao cho hay?
  • Đặc điểm hình thức của bài thơ
  • Giới thiệu chung về làng chài quê hương
  • Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Quê Hương (Tế Hanh) - Phần 1

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.072

Chưa có thông báo nào