TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Bản chất phức tạp của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu
  • Những bằng chứng thực tế về “sự bất thường của Trái Đất”
  • Viết kết nối với đọc
  • Con người cần làm gì để đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Thủy tiên tháng Một (Thô-mát L.Phrít-man) - Phần 2

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 554

Chưa có thông báo nào