TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Những tình huống thường gặp
  • Khái niệm và thể thức của bản tường trình
  • Những lưu ý khi viết bản tường trình
  • Phân tích bản tường trình tham khảo
  • Chuẩn bị trước khi viết
  • Viết bản tường trình
  • Luyện tập viết bản tường trình về việc làm vỡ lọ hoa trong lớp học
  • Phân biệt bản tường trình và bản kiểm điểm
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết văn bản tường trình

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 420

Chưa có thông báo nào