TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đi tìm kiểu bài phù hợp
  • Yêu cầu đối với một đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
  • Phân tích đoạn văn tham khảo
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ - Phần 1

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 943

Chưa có thông báo nào