TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • So sánh cách diễn đạt ở các câu văn
  • Nhận biết biện pháp tu từ nói quá
  • Tác dụng của biện pháp tu từ nói quá
  • Luyện tập
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV2_Biện pháp tu từ nói quá.

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 776

Chưa có thông báo nào