TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đi tìm trạng ngữ
  • Nhắc nhớ kiến thức về trạng ngữ, cụm từ và từ láy
  • Mở rộng thành phần trạng ngữ của câu bằng cụm từ
  • Luyện tập
  • Nhìn tranh đẹp – Đặt câu hay
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV1_Mở rộng trạng ngữ của câu bằng cụm từ

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.754

Chưa có thông báo nào