TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đi tìm nhân vật văn học
  • Xác định kiểu bài văn cần viết
  • Yêu cầu của bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
  • Phân tích bài văn tham khảo
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học - Phần 1

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.233

Chưa có thông báo nào