TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Những tấm bản đồ trong đời mỗi người
  • Đọc sao cho hay?
  • Xác định kiểu văn bản và bố cục
  • Giới thiệu vấn đề nghị luận
  • Trình bày ý kiến, lí lẽ và bằng chứng về “tấm bản đồ dẫn đường”
  • Tổng kết
  • Làm thế nào để xây dựng tấm bản đồ dẫn đường của riêng mình?
  • Sách hay cùng đọc
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Bản đồ dẫn đường (Đa-ni-en Gốt-li-ep)

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 1.251

Chưa có thông báo nào