TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Chuyện về những nguyên liệu làm cơm hến.
  • Tình cảm của người Huế dành cho cơm hến
  • Đề tài và chủ đề
  • Đặc điểm của thể loại tản văn thể hiện trong “Chuyện cơm hến”
  • Các bước đọc hiểu một văn bản thuộc thể loại tản văn
  • Viết kết nối với đọc
  • Lòng vòng ẩm thực xứ Huế
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Chuyện cơm hến (Hoàng Phủ Ngọc Tường) - Phần 2

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 495

Chưa có thông báo nào