TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Cha nói với con vể vẻ đẹp của người đồng mình
  • Lời căn dặn của cha trước khi con lên đường
  • Đề tài và chủ đề
  • Hoàn cảnh ra đời đặc biệt của bài thơ “Nói với con”
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Nói với con (Y Phương) - Phần 2

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 414

Chưa có thông báo nào