TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Nhận biết cước chú và vai trò của cước chú
  • Nhận biết tài liệu tham khảo và cách trích dẫn tài liệu tham khảo
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV1_Cước chú

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 543

Chưa có thông báo nào