TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nhìn hình đoán văn bản
  • Tìm hiểu chú thích, xác định kiểu văn bản, bố cục và ý nghĩa nhan đề.
  • Giới thiệu chung về Hồ Khanh và những đóng góp của ông
  • Hành trình khám phá hang động của Hồ Khanh
  • Đề tài – chủ đề văn bản
  • Để trở thành nhà thám hiểm
  • Sách hay cùng đọc
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 3: Dấu ấn Hồ Khanh (Nhật Văn)

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 1.621

Chưa có thông báo nào