TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Tập gieo vần
  • Thực hành viết bài thơ
  • Bảng kiểm hình thức và nội dung bài thơ
  • Luyện tập viết bài thơ bốn chữ và năm chữ
  • Thơ hay cùng đọc
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Tập làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ - Phần 2

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 752

Chưa có thông báo nào