TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Những vấn đề đời sống được gợi ra từ các văn bản đã học
  • Yêu cầu đối với bài trình bày
  • Xác định vấn đề trình bày
  • Thu thập tư liệu cho bài trình bày
  • Lập dàn ý cho bài nói và tập luyện trước khi nói
  • Trình bày bài nói
  • Trao đổi sau khi nói
  • Luyện tập lập dàn ý cho bài trình bày: suy nghĩ của em về chủ đề người lính trong cuộc sống hôm nay.
  • Mở rộng:
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI & NGHE

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một tác phẩm văn học đã đọc).

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 2.135

Chưa có thông báo nào