TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Mùa xuân trong em là….
  • Tác giả và hoàn cảnh sáng tác bài thơ
  • Đọc sao cho hay?
  • Bố cục và mạch cảm xúc bài thơ
  • Đặc điểm hình thức của bài thơ
  • Vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên đất trời
  • Cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp mùa xuân đất trời.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) - Phần 1

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.361

Chưa có thông báo nào