TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đi tìm trò chơi dân gian
  • Xác định kiểu bài và yêu cầu của kiểu bài
  • Phân tích bài văn tham khảo
  • Lựa chọn đề tài – tìm ý – lập dàn ý
  • Viết bài văn – kiểm tra và chỉnh sửa
  • Lập dàn ý cho đề văn thuyết minh về quy tắc/ luật lệ trong trò chơi nhảy bao bố.
  • Sách hay cùng đọc
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 731

Chưa có thông báo nào