TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Tục ngữ về kinh nghiệm quan sát thiên nhiên, dự báo thời tiết
  • Tục ngữ về kinh nghiệm lao động sản xuất
  • Tục ngữ về kinh nghiệm đời sống xã hội
  • Giá trị của các câu tục ngữ và cách đọc hiểu một câu tục ngữ
  • Viết kết nối với đọc
  • Tục ngữ đồng nghĩa và tục ngữ trái nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 4: Một số câu tục ngữ Việt Nam - Phần 2

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 603

Chưa có thông báo nào