TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm nhân vật bé Hồng trong cuộc gặp gỡ tình cờ với mẹ
  • Đặc điểm của nhân vật người cô
  • Đặc điểm của nhân vật người mẹ
  • Đề tài – chủ đề - đặc sắc nghệ thuật
  • Tình mẫu tử trong thi ca và hội họa
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Trong lòng mẹ (trích Những này thơ ấu, Nguyên Hồng) - Phần 2

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 364

Chưa có thông báo nào