TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Nghi lễ tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam
  • Đọc sao cho hay?
  • Xác định kiểu văn bản, nhan đề và bố cục
  • Tìm hiểu đoạn Sapa
  • Quá trình chuẩn bị và diễn biến của lễ rửa làng
  • Ý nghĩa của lễ rửa làng của người Lô Lô
  • Đề tài – chủ đề
  • Sổ tay viết văn
  • Sách hay cùng đọc
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Lễ rửa làng của người Lô Lô (Phạm Thùy Dung)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 1.344

Chưa có thông báo nào