TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Yêu cầu cần đạt
  • Nhắc nhớ kiến thức về từ đa nghĩa
  • Luyện tập về nghĩa của từ
  • Luyện tập về biện pháp tu từ
  • Vận dụng – mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt 2

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.132

Chưa có thông báo nào