TopClass iLearn Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

  Mục lục bài giảng
  • Tìm từ khác loại với các từ còn lại
  • Nhắc nhớ kiến thức về từ Hán Việt
  • Xác định nghĩa của từ có yếu tố Hán Việt
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

THTV2_Nghĩa một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt đó.

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 417

Chưa có thông báo nào