Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Cắt, ghép hình phẳng
  • HĐ 2: Cắt, ghép hình khối
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Thực hành làm trò chơi
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 03. LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG, HÌNH KHỐI.

Bài 09. Xếp hình.

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 228

Tóm tắt bài giảng:

- Cắt, ghép hình phẳng và hình khối.
- Phát hiện quy luật dãy hình.
- Thực hành làm trò chơi.

Chưa có thông báo nào