Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Khám phá + Mục tiêu bài học
 • HĐ 1: Điểm ở giữa của đoạn thẳng
 • HĐ 2: Trung điểm của đoạn thẳng
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 03. LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG, HÌNH KHỐI.

Bài 01. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 310

Chưa có thông báo nào