Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • Bảng nhân 7
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 08. Bảng nhân 7, bảng chia 7 (P1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 426

Tóm tắt nội dung:

- Xây dựng bảng nhân 7, bảng chia 7.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán.
- Vận dụng bảng nhân, chia để giải quyết một số tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào