Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Vạch chia thời gian
  • HĐ 2: Xem giờ đồng hồ
  • HĐ 3: Thêm bớt thời gian
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 05. ĐO LƯỜNG.

Bài 05. Xem đồng hồ (P1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 234

Tóm tắt bài giảng:

- Xem giờ đồng hồ, giờ chẵn, giờ hơn, giờ kém.
- Thực hiện phép tính với số đo thời gian.
- Áp dụng xem đồng hồ, phép tính với số đo thời gian vào giải toán.

Chưa có thông báo nào