Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 01. Ôn tập các số trong phạm vi 100 000 (P2)

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 142

Tóm tắt bài giảng:

- Tổng hợp kiến thức về số trong phạm vi 100 000.
- Vận dụng kiến thức và kĩ năng để giải quyết các bài toán về số.

Chưa có thông báo nào