Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Một số yếu tố thống kê
  • Một số yếu tố xác suất
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 05. Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện (P1)

Độ dài: 1 phút - Số lượt học 147

Tóm tắt bài giảng:

- Tổng hợp kiến thức về bảng số liệu và khả năng xảy ra của một sự kiện.
- Rèn luyện kĩ năng giải quyết các bài toán liên quan đến một số yếu tố thống kê và xác suất.

Chưa có thông báo nào