Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • 1. Số trong phạm vi 100 000
  • 2. Vị trí các chữ số và giá trị các chữ số theo hàng
  • 3. Quy đổi
  • 4. Vị trí của số
  • 5. Làm tròn số
  • So sánh số trong phạm vi 100 000
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 01. Ôn tập các số trong phạm vi 100 000 (P1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 138

Tóm tắt bài giảng:

- Tổng hợp kiến thức về số trong phạm vi 100 000.
- Vận dụng kiến thức và kĩ năng để giải quyết các bài toán về số.

Chưa có thông báo nào