Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Làm tròn số đến hàng chục
  • HĐ 2: Làm tròn số đến hàng trăm
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 01. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG.

Bài 05. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm.

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 851

Tóm tắt nội dung:

- Làm tròn số đến hàng chục.
- Làm tròn số đến hàng trăm.
- Vận dụng kiến thức về làm tròn số trong những tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào