Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 02. Nhân với số có một chữ số (có nhớ) (P2)

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 151

Tóm tắt nội dung:

- Giúp học sinh thành thạo kĩ năng tính nhẩm, đặt tính với phép nhân.
- Giải quyết các tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào