Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • HĐ: Bảng chia 3
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 02. Bảng chia 3.

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 600

Tóm tắt nội dung:

- Xây dựng bảng chia 3.
- Vận dụng phép tính chia cho 3 để giải quyết tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào