Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá
  • HĐ 1: Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ
  • HĐ 2: So sánh số đo nhiệt độ
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 05. ĐO LƯỜNG.

Bài 04. Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 246

Tóm tắt nội dung:

- Tìm hiểu về nhiệt độ, đơn vị đo nhiệt độ
- Nhận biết dụng cụ đo nhiệt độ và thực hành với dụng cụ đo nhiệt độ

Chưa có thông báo nào