Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Các khả năng xảy ra
  • HĐ 2: Khả năng xảy ra nhiều hơn; khả năng xảy ra ít hơn
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 09. LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT.

Bài 02. Khả năng xảy ra của một sự kiện (P1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 129

Tóm tắt bài giảng:

- Xét khả năng có thể xảy ra của một sự kiện.
- Vận dụng giải các bài toán liên quan.

Chưa có thông báo nào