Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 03. Phép chia hết, phép chia có dư (P2)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 295


Tóm tắt nội dung:

- Giúp học sinh có kĩ năng thực hiện phép chia. Phân biệt phép chia hết, phép chia có dư.
- Tìm thành phần chưa biết trong phép chia hết, phép chia có dư.
- Giải quyết các tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào