Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Diện tích. Đơn vị đo diện tích
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 08. CHU VI, DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG.

Bài 04. Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông.

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 196

Tóm tắt bài giảng:

- Tìm hiểu "Diện tích là gì", đơn vị đo diện tích: xăng-ti-mét.
- Thực hiện các phép toán với số đo diện tích.

Chưa có thông báo nào