Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • HĐ 1: Bảng nhân 4
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 03. Bảng nhân 4.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 621

Tóm tắt nội dung:

- Xây dựng bảng nhân 4.
- Vận dụng phép tính nhân với 4 để giải quyết tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào