Toán 3

Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 04. Chia cho số có một chữ số (P2) (tiếp)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 129


Tóm tắt nội dung:

- Rèn luyện kĩ năng chia cho số có một chữ số trong phạm vi 1000.
- Vận dụng giải quyết các tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào