Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 06. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 03. Các số có năm chữ số. Số 100 000 (P2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 83

Tóm tắt bài giảng:

- Đọc, viết số trong phạm vi 100 000.
- Chỉ ra số tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn, số liền trước, số liền sau.

Chưa có thông báo nào