Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Khám phá + Mục tiêu bài học
 • HĐ: Chu vi hình tam giác + Chu vi hình tứ giác
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 08. CHU VI, DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG.

Bài 02. Chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 219

Chưa có thông báo nào