Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Mối quan hệ giữa các số trong phép cộng
  • HĐ 2: Mối quan hệ giữa các số trong phép trừ
  • HĐ 3: Kĩ năng tính toán
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. ÔN TẬP CUỐI NĂM.

Bài 02. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 (P1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 68

Tóm tắt bài giảng:

- Tổng hợp kiến thức về phép cộng, phép trừ và tìm số còn thiếu trong phép tính.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán và giải quyết vấn đề thông qua tình huống.

Chưa có thông báo nào