Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá + Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: 1 chục nghìn và số tròn chục nghìn
  • HĐ 2: Số có 5 chữ số
  • HĐ 3: Số liền trước, số liền sau của số có 5 chữ số
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 06. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 03. Các số có năm chữ số. Số 100 000 (P1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 231


Tóm tắt bài giảng:

- Đọc, viết số trong phạm vi 100 000.
- Chỉ ra số tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn, số liền trước, số liền sau.

Chưa có thông báo nào