Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Khám phá
  • HĐ 1: Nghìn và hàng nghìn
  • HĐ 2: Số có bốn chữ số
  • HĐ 3: Số 10 000 và số tròn nghìn
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 06. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 01. Các số có bốn chữ số. Số 10 000 (P1)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 159

Tóm tắt bài giảng:

- Đọc, viết số trong phạm vi 10 000.
- Chỉ ra số tròn trăm, tròn nghìn, số liền trước, số liền sau.

Chưa có thông báo nào