Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ: Diện tích hình chữ nhật
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 08. CHU VI, DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG.

Bài 05. Diện tích hình chữ nhật.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 192

Tóm tắt bài giảng:

- Xây dựng công thức tính diện tích hình chữ nhật.
- Vận dụng giải quyết các bài toán, tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào