Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 07. CỘNG, TRỪ, NHÂN , CHIA TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 04. Chia cho số có một chữ số (P2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 184

Tóm tắt bài giảng:

- Rèn luyện kĩ năng chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000.
- Giải quyết các tình huống thực tiễn liên quan đến phép tính.

Chưa có thông báo nào