Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Gấp một số lên một số lần
  • HĐ 3: Làm thế nào để gấp một số lên một số lần ?
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 12. Gấp một số lên một số lần.

Độ dài: 1 phút - Số lượt học 399

Tóm tắt nội dung:

- Giúp học sinh hiểu thế nào là "gấp lên một số lần"
- Đặt đề bài toán học cho một số tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào