Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 07. CỘNG, TRỪ, NHÂN , CHIA TRONG PHẠM VI 100 000.

Bài 01. Phép cộng trong phạm vi 100 000 (P2)

Độ dài: 1 phút - Số lượt học 168

Tóm tắt bài giảng:

- Rèn luyện kĩ năng cộng trong phạm vi 100 000
- Vận dung giải quyết các tình huống thực tiễn.

Chưa có thông báo nào