Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
 • Mục tiêu bài học
 • HĐ: Bảng chia 2; Bảng chia 5
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 01. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG.

Bài 03. Ôn tập bảng nhân 2, 5; Bảng chia 2, 5 (P2)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.002

Tóm tắt nội dung:

- Ôn tập bảng nhân và bảng chia của 2, 5.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán phép tính nhân.
- Vận dụng kiến thức để giải quyết một số tình huống đơn giản.

Chưa có thông báo nào