Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Bảng chia 8
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 02. BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA.

Bài 09. Bảng nhân 8, bảng chia 8 (P2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 289

Tóm tắt nội dung:

- Xây dựng bảng chia 8.
- Rèn luyện kĩ năng tính toán.
- Vận dụng bảng nhân, chia để giải quyết một số tình huống thực tế.

Chưa có thông báo nào