Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 04. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 05. Biểu thức số. Tính giá trị biểu thức (P1) (tiếp)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 223

Tóm tắt bài giảng:

- Làm quen với biểu thức số.
- Tính giá trị biểu thức.

Chưa có thông báo nào