Topclass iLearn Toán 3

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Đơn vị, chục, trăm. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm
  • HĐ 2: Số tròn trăm. Một nghìn
  • HĐ 3: Số trong phạm vi 1000
  • HĐ 4: So sánh số trong phạm vi 1000
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 01. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG.

Bài 01. Ôn tập số trong phạm vi 1000 (P1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.479

Tóm tắt nội dung:

- Ôn tập các số tròn chục, tròn trăm trong phạm vi 1000.
- Ôn tập các số trong phạm vi 1000 bao gồm (cấu tạo số, vị trí của các chữ số, giá trị của các chữ số, …)
- So sánh và sắp xếp các số theo thứ tự trong phạm vi 1000.

Chưa có thông báo nào